Am amser cyffrous i ddechrau astudio addysg! Gydag ailymddangosiad polisïau addysg detholus yn Lloegr, effaith bosib Brexit ar gydweithio Ewropeaidd, canlyniadau heriol y Deyrnas Gyfunol mewn mesuriadau addysg rhyngwladol a Chymru'n creu Cwricwlwm newydd. Rydym yn cynnig cyfle i chi fod yn rhan o Ysgol Addysg newydd, yn ymchwilio ac yn datblygu ffyrdd newydd o weithio, gan gyfrannu at y cyfnod hwn o newid.

Mae'r Ysgol Addysg flaengar yn ddatblygiad arloesol a deinamig wedi'i harwain gan ymchwil o fewn Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe. Byddwn yn adeiladu ar yr ymchwil sy'n ardderchog yn rhyngwladol, yn datblygu partneriaethau rhyngwladol mawr eu bri ac yn cydweithio â gwasanaethau addysgu blaengar. Bydd ein rhaglenni yn datblygu graddedigion â meddylfryd byd-eang â phrofiad addysgol perthnasol ac eang, wedi'u cyfuno ag arbenigedd ymarferol tu hwnt. Drwy weithio gydag ymarferwyr addysg, byddwn yn dechrau trafod creu ymchwil ar sail tystiolaeth/rhesymeg addysgegol ymholi sy'n adleisio gydag athrawon, llunwyr polisi ac ymarferwyr ar bob lefel.

Estynnwn groeso cynnes i chi i Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe, a gobeithiaf y cewch eich ysbrydoli i ymuno â ni.