CYMRAEG LEFEL A

Croeso!  Adnoddau a grëwyd  gan aelodau o Adran y Gymraeg a geir ar y dudalen hon.  Mae'r adnoddau yn addas ar gyfer disgyblion CA5 sy'n astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf ar lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

FIDEOS ADOLYGU

Cymraeg: Iaith gyntaf

Adnoddau a grewyd  gan aelodau o Adran y Gymraeg a geir ar y dudalen hon.  Mae'r adnoddau yn addas ar gyfer disgyblion CA5 sy'n astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf ar lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

CYMRAEG: Ail iaith

Adnoddau a grewyd  gan aelodau o Adran y Gymraeg a geir ar y dudalen hon.  Mae'r adnoddau yn addas ar gyfer disgyblion CA5 sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith ar lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Croeso! The resources on this page have been created by members of the Welsh Department. These resources are suitable for KS5 pupils who are studying Welsh as a second language at AS and A Level.