myfyriwr yn pori yng nghanol y llyfrgell

Cyfleoedd cyffrous i raddedigion arbenigo mewn maes penodol


Profiad Catrin Heledd o Adran y Gymraeg

Profiad myfyrwraig ôl-raddedig yn yr Adran

Cynigir cyfleoedd MPhil a PhD cyffrous i raddedigion arbenigo mewn nifer o feysydd, gan gynnwys:

  • Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd
  • Ysgrifennu creadigol
  • Beirniadaeth lenyddol
  • Technegau a thechnoleg cyfieithu
  • Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol
  • Polisi a chyfraith iaith
  • Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith
  • Cymdeithaseg iaith
  • Diwylliant a lle
  • Theatr, drama a ffilm