EIN GWELEDIGAETH YW GWRANDO A DATRYS PROBLEMAU GYDA MYFYRWYR AR FATERION PRESENNOL ER MWYN MEITHRIN AMGYLCHEDD PRIFYSGOL CYNHWYSOL. 

Mae Cydraddoldeb@BywydCampws yma i fyfyrwyr, staff a rhwydweithiau cefnogi. 

Rydym yn cynnig gwasanaeth agored a chynhwysol sy’n addysgu, yn arfogi ac yn grymuso myfyrwyr a’u rhwydweithiau cefnogi i ddelio â materion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ddiogel ac yn barchus. 

 Os hoffech chi siarad ag unrhyw un yn Cydraddoldeb@BywydCampws, mae croeso i chi ein e-bostio drwy glicio ar y ddolen isod

Grwpiau Ffocws

Graddedigion – drwy gydol mis Chwefror rydym yn cynnal Grwpiau Ffocws i ddeall beth yw ystyr ‘cydraddoldeb’ i chi ac amlygu problemau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant presennol y mae angen i ni eu datrys gyda’n gilydd. 

Staff Cymorth – yn ddiweddarach byddwn yn cynnal Grwpiau Ffocws i chi leisio problemau rydych yn ymwybodol ohonynt y mae myfyrwyr yn eu hwynebu ac i gynnig awgrymiadau a fydd yn gwella eu profiad yn y brifysgol. 

Grwpiau Ffocws Myfyrwyr sydd ar ddod 

DyddiadLleoliadAmserCyswllt

Dydd Gwener, Mawrth 17.

Zoom 10am-11am Tickets 
Dydd Mawrth, Mawrth 28.  Zoom 1pm-2pm Tickets 

Bydd graddedigion sy’n cymryd rhan yn y grwpiau ffocws yn derbyn taleb £10 Tesco a fydd yn cael ei dosbarthu ar ôl y grwpiau ffocws. 

Gall graddedigion ddod i un grŵp ffocws yn unig.

Ni fydd graddedigion sy'n gweithio yn y brifysgol ar hyn o bryd yn gallu derbyn taleb.

 

Sesiynau Hyfforddiant Agored

 Gwanwyn 2023, am ddim gan Ganolfan Cymorth Casineb Cymru

Dyddiad

Amser

Hyfforddiant

Platfform

Dolen Archebu

22.03.23

10:00-12:00

Trosedd Casineb

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/536886069687

18.04.23

13:00-15:00

Trosedd Casineb

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537028174727

19.04.23

12:00-13:00

Trosedd Cyfeillio

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537256337167

24.04.23

11:00-13:00

Casineb ar-lein

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537184973717

26.04.23

10:00-11:00

YGG (Trosedd Casineb)

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537229607217

10.05.23

14:00-15:00

Trosedd Cyfeillio

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537286597677

15.05.23

11:00-13:00

Trosedd Casineb

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537103038647

16.05.23

14:00-16:00

Casineb ar-lein

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537209296467

23.05.23

14:00-15:00

YGG (Trosedd Casineb)

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537243428557

06.06.23

13:00-15:00

Casineb ar-lein

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537212526127

07.06.23

12:00-13:00

YGG (Trosedd Casineb)

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537251843727

12.06.23

11:00-12:00

Trosedd Cyefillio

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537291592617

14.06.23

13:00-15:00

Trosedd Casineb

Zoom

https://www.eventbrite.co.uk/e/537156117407