Mae’n bwysig i FywydCampws ein bod ni ar gael i gynghori a chefnogi myfyrwyr cymaint â phosib ac rydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd.
 
Oherwydd COVID-19 a chyfarwyddyd diweddar gan y Llywodraeth ynghylch hunan-ynysu, cyfyngu ar gyswllt diangen a gweithio gartref lle’n bosib, rydym yn gweithio ychydig yn wahanol ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio dychwelyd i’n dulliau darparu gwasanaethau arferol cyn gynted ag y bo modd.

Mae modd cysylltu â staff canolog BywydCampws ar y ffôn ers dydd Mawrth 15 Mawrth.

I ddechrau, bydd y llinell ffôn ar agor ar y diwrnodau a’r amserau canlynol:

Dydd Mawrth: 10:00am – 12:00pm | 2:00pm – 4:00pm

Dydd Mercher: 10:00am – 12:00pm | 2:00pm – 4:00pm

Dydd Iau: 10:00am – 12:00pm | 2:00pm – 4:00pm

Dydd Gwener: 10:00am – 12:00pm | 2:00pm – 4:00pm

01792 602000

Mae gwasanaethau unigol BywydCampws yn parhau i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i ddulliau cysylltu ar-lein, gan gynnwys e-bost a Sgwrs Fyw.