Diweddariad pwysig - Gorffennaf 2021

Seremonïau wedi'u gohirio - carfan 2020 a Haf 2021

Yn 2020, gwnaethom y penderfyniad anodd i ohirio ein seremonïau graddio traddodiadol o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.  Serch hynny, rydym yn cydnabod pwysigrwydd ac arwyddocâd seremonïau graddio fel cyfle i chi ddathlu eich cyflawniadau gyda theulu, ffrindiau a staff y Brifysgol, ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod seremonïau'n cael eu haildrefnu ar adeg sy'n ddiogel i ddigwyddiadau ar raddfa fawr fel y rhain ailddechrau.  Ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio cynnal seremonïau graddio yn 2022, a fydd yn amodol ar arweiniad gan y llywodraeth a chyngor iechyd cyhoeddus ar y pryd. 

Anfonwyd arolwg graddio at fyfyrwyr ynghylch ein cynlluniau i aildrefnu'r seremonïau hyn a bydd yr arolwg ar waith o 21 Gorffennaf 2021 i 9 Awst 2021.  Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau'r arolwg fel  y bydd eich adborth yn cael ei ystyried wrth i ni baratoi i aildrefnu'r seremonïau.

Byddem yn eich annog i wirio bod eich manylion cyswllt personol yn gywir fel y gallwn roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau.

Nid yw'r ffrwd fyw ymlaen ar hyn o bryd