Clirio 2021

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i ni trwy glirio, cadarnhewch eich manylion a gadewch i ni wybod pa gyrsiau y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Cofrestrwch eich diddordeb heddiw a byddwch y cyntaf i dderbyn diweddariadau a chefnogaeth glirio.

Ddim yn siŵr sut mae Clirio yn gweithio? Cymerwch gip ar ein Canllaw Clirio am bopeth sydd angen i chi ei wybod, gan gynnwys dyddiadau allweddol, awgrymiadau da a rhestrau gwirio.

CYSYLLTU Â NI


Adeilad Keir Hardie
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, y Deyrnas Unedig. 

 +44 (0)1792 606980/606981

 

Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

"Mae ein haddysgu ac ymchwil cyffrous ac arloesol yn cyfoethogi ein cyfraniad at gymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang ac yn adrodd profiad dysgu myfyriwr rhagorol".

John Spurr, Pennaeth y Celfyddydau a'r Dyniaethau