Mae ein Blwyddyn Sylfaen yn y Dyniaethau’n arfogi myfyrwyr â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder i fod yn llwyddiannus ar ein rhaglenni gradd y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol nodedig. Mae’n ddelfrydol os oes angen rhagor o gymorth arnoch ar ôl addysg bellach neu os ydych yn dychwelyd i fyd addysg ar ôl bwlch amser. Ar y Flwyddyn Sylfaen, cewch eich cyflwyno i addysg uwch wrth i chi ddysgu am eich pwnc, y dyniaethau, a’r hyn yw bod yn fyfyriwr yn Abertawe. Cewch eich cefnogi hefyd i ddatblygu sgiliau astudio mewn meysydd gan gynnwys ysgrifennu academaidd, cymryd nodiadau ac ymgymryd â gwaith ymchwil fel eich bod yn barod ar gyfer yr heriau cyffrous sydd o’ch blaen ar y llwybr gradd o’ch dewis.

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen

pillar