Oriau Agor y Llinell Gymorth Clirio, Dydd Llun i ddydd Gwener - 09:00 i 17:00

Ffoniwch ni - 08000949071
Sgwrsiwch a ni ar negesydd WhatsApp
Sgwrsiwch a ni ar negesydd Facebook

Oriau agored o ddiwrnod canlyniadau safon uwch

O Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch ymlaen, mae ein horiau fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 10fed Awst 08:30 - 20:00
Dydd Mercher 11eg Awst 07:00 - 20:00
Dydd Iau 12fed Awst 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 13eg Awst 08:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 14eg Awst 08:00 - 17:00
Dydd Sul 15fed Awst 09:00 - 15:00
Dydd Llun 16eg - Dydd Gwener 20fed Awst 09:00 - 17:00
Monday 23rd - Friday 27th August 09:00 - 17:00

Mae sawl rheswm y gallech chi ddewis mynd drwy glirio:

  • Rydych chi wedi newid eich meddwl am y brifysgol rydych chi eisiau astudio ynddi
  • Dydych chi ddim wedi cael y graddau roeddech chi’n eu disgwyl
  • Rydych chi wedi ennill graddau gwell na’r disgwyl
  • Rydych chi am newid i gwrs arall.

Beth bynnag yw’r rheswm, gall Clirio fod yn gyfle i gael lle mewn prifysgol sy’n ddelfrydol i chi!

Ddim yn siŵr sut mae Clirio yn gweithio? Edrychwch ar ein canllaw i Glirio i gael yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch, gan gynnwys y dyddiadau allweddol, awgrymiadau a rhestrau gwirio.

Mynegwch eich diddordeb heddiw a byddwch yn derbyn diweddariadau a chymorth clirio.

P'un a ydych chi'n aros am eich canlyniadau neu eisoes wedi eu derbyn - rydyn ni wedi amlinellu'ch camau nesaf i sicrhau eich bod chi'n barod i rhoi eich cais Clirio ar lwybr carlam.

Pam Prifysgol Abertawe?

Golygfa o'r awyr o Gampws Singleton, yn dangos y parc a'r traeth

Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan alluogi'r rhai sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu gosod ar yrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog.

Mae ein ffigurau'n siarad drostynt eu hunain:

  • Rydym yn 6ed yn y DU am Foddhad Myfyrwyr*
  • Rydym yn y 5 Prifysgol orau'r DU ar gyfer rhagolygon gyrfa yn ôl y Guardian University League Tables 2020.
  • Cyflawnwyd y wobr uchaf (Aur) am ragoriaeth addysgu ym mhrifysgolion y DU, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.
  • Yn seiliedig ar filoedd o adolygiadau myfyrwyr cawsom ein pleidleisio fel Prifysgol y Flwyddyn yn Gwobrau Dewis WhatUni 2019.

Peidiwch â chymryd ein gair amdano, cymerwch gip ar pam mae Rinal, myfyriwr Osteopathi blwyddyn olaf, yn meddwl bod ‘Abertawe yn lle gwych i astudio’, yn ei Chanllaw i Abertawe.

*Yn seiliedig ar restr o 131 o sefydliadau sy'n ymddangos yn The Times Good University Guide.

 

Cwestiynau Cyffredin