Ydych chi'n ystyried astudio gyda ni yn 2021? Cymerwch gipolwg ar y tabl isod sy'n esbonio beth yw'r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau israddedig sy'n dechrau yn 2021. Rydym wedi rhestru'r cyrsiau yn nhrefn yr wyddor i'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'ch cwrs.

CwrsCynnig nodweddiadol Safon Uwch (neu gyfwerth)Y Fagloriaeth RyngwladolCynnig nodweddiadol arallTGAU neu Gyfwerth
Addysg BBB Cydanrhydedd:
Gall gofynion mynediad a phynciau gofynnol fod yn wahanol. Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs
32-33

BTEC: DDM-DMM

Diploma Estynedig CACHE 120 pwynt

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
Astudiaethau Americanaidd BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf

Astudiaethau Blynyddoedd Cynnar

Astudiaethau Blynyddoedd Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoed Cynnar

BBB
Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS)
32-33

BTEC: DDM-DMM

Diploma Estynedig CACHE 120 pwynt

Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Astudiaethau Canoloesol BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Athroniaeth BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (AGE) BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Biocemeg

BSc: AAB-BBB

MSci: AAB
gan gynnwys Cemeg a Bioleg fel arfer

BSc: 32-34

MSci: 34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Bioleg fel arfer

BSc: Rhagoriaeth BTEC i Ragoriaeth Ddwbl
yn ogystal â gradd B ar Lefel Safon Uwch mewn Cemeg
Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Biocemeg Feddygol

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Cemeg a Bioleg fel arfer

MSci: AAB
gan gynnwys Cemeg a Bioleg fel arfer

BSc: 32-34

MSci: 34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Bioleg fel arfer

BSc: Rhagoriaeth BTEC i Ragoriaeth Ddwbl
yn ogystal â gradd B ar Lefel Safon Uwch mewn Cemeg
Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Bioleg a’r Gwyddorau Biolegol ABB-BBB
gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
32-33
gan gynnwys gradd 5 ar Lefel Uwch mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol

BTEC: DDM
yn ogystal ag un radd B mewn TGAU Gwyddoniaeth

Cyrsiau BTEC sy’n seiliedig ar wyddoniaeth yn unig a gaiff eu hystyried (ac eithrio Rheoli Anifeiliaid a Gwyddorau Bywyd)

Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Bioleg y Môr ABB-BBB
gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
32-33
gan gynnwys gradd 5 ar Lefel Uwch mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol

BTEC: DDD
yn ogystal ag un radd B mewn TGAU Gwyddoniaeth

Cyrsiau BTEC sy’n seiliedig ar wyddoniaeth yn unig a gaiff eu hystyried (ac eithrio Rheoli Anifeiliaid a Gwyddorau Bywyd)

Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Bydwreigiaeth BBB
Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol
32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch:
30 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod

BTEC: DDD. Mae’n bosibl y gellir derbyn cyfuniad o gymwysterau BTEC â Rhagoriaeth a chymwysterau Safon Uwch â gradd B

Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl (neu bwnc gwyddoniaeth traddodiadol fel Bioleg, Cemeg neu Ffiseg)
Cemeg

BSc: ABB-BBB

MChem: AAB-ABB
gan gynnwys Cemeg neu bwnc gwyddonol arall neu Fathemateg

BSc: 32-34

MChem: 34-36
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg

 

Saesneg
gradd C o leiaf

Mathemateg
gradd B (6) o leiaf

Clywedeg

BBB
gan gynnwys Safon Uwch mewn Mathemateg, Bioleg neu Gemeg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaetho

32

Mynediad Arferol i Gynnig Gwyddoniaeth:
Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iecyd a Nyrsio.

BTEC: DDD

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Saesneg – Tsieinëeg BBB 32-33

Mae’r rhaglen hon ar gael i siaradwyr brodorol neu agos i frodorol Tsieinëeg Mandarin yn unig.

Cynnig nodweddiadol yw BBB ar Safon Uwch neu HKDSE lefelau 443 (gan gynnwys isafwm o 3 mewn Saesneg a Tsieinëeg).

 
Cyfrifeg a Chyllid

ABB-BBB
mewn unrhyw bwnc (heblaw am Astudiaethau Cyffredinol)

32-33 BTEC: DDM neu uwch Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Cyfrifiadureg

BSc: ABB-BBB

MEng/MSci: AAB-ABB

BSc: 32-34

MEng/ MSci:34-36
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn Mathemateg

BTEC mewn naill ai Cyfrifiadureg neu Dechnoleg Gwybodaeth: DDD

Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

Saesneg
gradd C o leiaf

Mathemateg
gradd B (6) o leiaf

Cyfryngau a Chyfathrebu BBB 32-33 BTEC: DDM-DMM Saesneg
gradd C o leiaf
Cymdeithaseg AAB-ABB
Os oes gennyt gymhwyster Safon Uwch mewn Cymdeithaseg, Gwleidyddiaeth neu Seicoleg, y cynnig nodweddiadol fydd: ABB
33-34

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 33 Rhagoriaeth, 9 Teilyngdod, 5 Llwyddo o bynciau lefel 3

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg neu Fathemateg
Cymraeg BBB 32-33   Cymraeg/ Saesneg
gradd C o leiaf
Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau BBB 32-33 BTEC: DDM-DMM Saesneg
gradd C o leiaf
Cysylltiadau Rhyngwladol BBB
32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Daearyddiaeth ABB-BBB
Mae Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol iawn (e.e. Cymdeithaseg neu Datblygu’r Byd; Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol; neu bwnc gwyddoniaeth ychwanegol)
32-34
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Daearyddiaeth
BTEC: DDD-DDM yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Daearyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth Ddaearyddol ABB-BBB
Mae Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol iawn (e.e., Cymdeithaseg neu Datblygu’r Byd; Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol; neu bwnc gwyddoniaeth ychwanegol)
32-34
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Daearyddiaeth
BTEC: DDD-DDM yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Economeg

ABB-BBB
mewn unrhyw bwnc (heblaw am Astudiaethau Cyffredinol)

32-33 BTEC: DDM neu uwch Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Eifftoleg BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Ffarmacoleg Feddygol AAB-BBB
gan gynnwys Cemeg neu un pwnc STEM arall †
32-34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg ac un pwnc STEM arall †
BTEC: Rhagoriaeth Ddwbl fel arfer gyda phroffil Cemeg cryf Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Fferylliaeth

ABB-BBB
gan gynnwys Cemeg ac un pwnc STEM arall †

Bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hystyried yn lle 3ydd cymhwyster Safon Uwch

32-34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Lefel 5 ar Lefel Uwch mewn un pwnc STEM †
Ystyrir cymhwyster BTEC gyda phroffil cryf Cemeg Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Ffiseg

BSc: ABB-BBB
gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg

MPhys: AAB-ABB
gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg

BSc: 32-34
gan gynnwys o leiaf 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg neu 5 ar Lefel Uwch mewn Ffiseg

MPhys: 34-36
gan gynnwys o leiaf 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg a Ffiseg

  Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Ffisioleg Anadlu a Chwsg

BBB
gan gynnwys Bioleg, Ffiseg neu Fathemateg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth: Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio.

BTEC: DDD

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4 gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
Ffisioleg Gardiaidd

BBB
gan gynnwys Bioleg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth: Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio. BTEC: DDD O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
Geneteg

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Bioleg a Chemeg fel arfer

MSci: AAB
gan gynnwys Bioleg a Chemeg fel arfer

BSc: 32-34

MSci: 34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg a Chemeg fel arfer

BSc: Rhagoriaeth BTEC yn ogystal â gradd B Safon Uwch mewn Bioleg Saesneg a Mathemateggradd C o leiaf
Geneteg Feddygol

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Bioleg a Chemeg fel arfer

MSci: AAB
gan gynnwys Bioleg a Chemeg fel arfer

BSc: 32-34

MSci: 34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg a Chemeg

BSc: Rhagoriaeth BTEC i Ragoriaeth Ddwbl
yn ogystal â gradd B Safon Uwch mewn Bioleg a Chemeg
Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Gofal Mamolaeth Er nad oes unrhyw ofynion mynediad penodol, bydd angen i ti ddangos dealltwriaeth o ofal mamolaeth a’th allu ac ymrwymiad i astudio ar y lefel hon   Mae’n rhaid i ti fod yn 18 oed neu’n hŷn a dylet gyflwyno’th gais yn uniongyrchol i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Rhaid llenwi ffurflen gais a’i chyflwyno gyda datganiad ategol 500 gair. Gwna gais yn uniongyrchol i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd:chhsadmissions@abertawe.ac.uk  
Gwaith Cymdeithasol BCC 30-32

Mynediad i Addysg Uwch: Am broffil Rhagoriaeth a Theilyngdod cysyllta â astudio@abertawe.ac.uk

BTEC: DDM

Bydd angen o leiaf 455 awr o waith gofal cymdeithasol uniongyrchol neu brofiad gwirfoddol arnat ar adeg y cais

O leiaf TGAU A*-C /
9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg neu gymwysterau Sgiliau Allweddol
Gwareiddiad Clasurol a’r Clasuron BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Gwleidyddiaeth BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Gwyddor Actiwaraidd ABB-BBB
gan gynnwys Mathemateg
36
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg
  Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Gwyddor Barafeddygol

BBB
byddai pynciau gwyddonol yn fanteisiol

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaetho

26

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod a 3 llwyddo.

BTEC: DMM

Mae’n rhaid bod gennyt drwydded yrru lawn (categori B) â dim mwy na thri phwynt cosb arni. Bydd angen trwydded dros dro C1 erbyn dechrau’r cwrs

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Mathemateg, Saesneg, Gwyddoniaeth Ffisegol neu Wyddoniaeth Ddwbl
Gwyddor Chwaraeon a Chymdeithasol AAB-BBB 32
gan gynnwys 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Saesneg Iaith
 

Pynciau ag argymhellir:
Addysg Gorfforol, Athroniaeth/ Moeseg, Cymdeithaseg a Seicoleg

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff AAB-BBB 32
gan gynnwys 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Saesneg Iaith
  Pynciau ag argymhellir: Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol a Seicoleg
Gwyddor Daear Amgylcheddol AAB-BBB
Mae Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol iawn (e.e. Cymdeithaseg neu Datblygu’r Byd; Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol; neu bwnc gwyddoniaeth ychwanegol)
BSc: 32-34
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Daearyddiaeth
BTEC: DDD-DDM
yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig
Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Gwyddorau Cymdeithasol AAB-ABB
Os oes gennyt gymhwyster Safon Uwch mewn Cymdeithaseg, Gwleidyddiaeth neu Seicoleg, y cynnig nodweddiadol fydd: ABB
33-34

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 33 Rhagoriaeth, 9 Teilyngdod, 5 Llwyddo

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
Gwyddorau Meddygol Cymhwysol AAB-ABB
gan gynnwys Bioleg ac o leiaf un pwnc STEM arall †
33
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg neu un pwnc STEM arall †
BTEC: D*D*D gyda phroffil Bioleg cryf Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Hanes BBB 32-33    
Hanes yr Henfyd BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Hanes yr Henfyd a Hanes yr Oesoedd Canol BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Iechyd a Gofal Cymdeithasol BBB-BBC 30-32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 21 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod, 6 Llwyddo

BTEC: DDM-DMM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol AAB-BBB
gan gynnwys Bioleg a meysydd pwnc cysylltiedig
32-34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg
BTEC: Rhagoriaeth i Ragoriaeth Ddwbl
mewn pwnc cysylltiedig
Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Ieithoedd Modern BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf TGAU mewn iaith dramor fodern yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol
Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd BBB
gan gynnwys o leiaf un Safon Uwch mewn Ieithoedd Tramor Modern
32-33   Saesneg
gradd C o leiaf
Marchnata

ABB-BBB
mewn unrhyw bwnc (heblaw am Astudiaethau Cyffredinol)

32-33 BTEC: DDM neu uwch Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Mathemateg

BSc: ABB-BBB
gan gynnwys Mathemateg

MMath: AAB-ABB
gan gynnwys Mathemateg

BSc: 32-34

MMath: 36
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg

BSc: BTEC DDM
yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Mathemateg

MMath: BTEC DDD
yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Mathemateg

Saesneg
gradd C o leiaf
Meddygaeth i Raddedigion MB BCh

2:1 (Gradd Baglor mewn unrhyw bwnc)

GAMSAT Mae’n rhaid i ymgeiswyr cwblhau GAMSAT cyn ymgeisio Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

 

Teilyngdod neu ragoriaeth (sy’n gyfwerth â 2.1 neu gyntaf) mewn gradd meistr integredig

Ail is yw (2.2) YN OGYSTAL Â Miestr Ôl-raddedig neu PhD Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Meddygaeth Niwclear, Ffiseg, Radiotherapi, Ffiseg Ymbelydredd

BBB
gan gynnwys Mathemateg neu Ffiseg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth: Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio.

BTEC: DDD

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth
Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chyfathrebu BBB 32-33 BTEC: DDM-DMM Saesneg
gradd C o leiaf
Niwroffisioleg

BBB
gan gynnwys Bioleg, Cemeg, Mathemateg neu Ffiseg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol.

32

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth: Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio.

BTEC: DDD

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ffisgeol neu Wyddoniaeth Ddwbl
Nyrsio – Oedolion, Plant ac Iechyd Meddwl

BBB

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol.

32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth Ddwbl (neu bwnc gwyddoniaeth traddodiadol gan gynnwys Bioleg, Cemeg neu Ffiseg)
Osteopatheg

BBB
gan gynnwys Gwyddor Fiolegol

32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 27 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDD

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth Biolegol neu Ddwbl
Peirianneg (pob rhaglen gradd)

Pob cwrs (heblaw am Wyddor Deunyddiau a Pheirianneg):
BEng: ABB-BBB
MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg:
BEng: ABB-BBB
MEng: AAB

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn Mathemateg a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Saesneg Iaith

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd pwnc Lefel UG yn cael eu hystyried
Polisi Cymdeithasol ABB-BBB 32-33

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 27 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
Rheoli Busnes

ABB-BBB
mewn unrhyw bwnc (heblaw am Astudiaethau Cyffredinol)

32-33 BTEC: DDM neu uwch Saesneg a Mathemateg
gradd C o leiaf
Rhyfel a Chymdeithas BBB 32-33 BTEC: DDM-DMM Saesneg
gradd C o leiaf

Saesneg Iaith, Ieithyddiaeth Gymhwysol a TESOL

Llenyddiaeth Saesneg

Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol

BBB 32-33   Saesneg
gradd C o leiaf (ar gyfer graddau Llenyddiaeth Saesneg)
Seicoleg

Anrhydedd Sengl:
AAB-ABB
Cydanrhydedd:
ABB-BBB

Os wyt ti wedi astudio Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg neu Seicoleg ar Safon Uwch y cynnig nodweddiadol fydd: ABB

Anrhydedd Sengl:33-34 Cydanrhydedd: 32-33

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 27 Rhagoriaeth a 15 Teilyngdod

BTEC: DDD-DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
Sŵoleg ABB-BBB
gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
32-33
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol

Os nad wyt ti’n cwrdd â’r gofynion mynediad, gelli gael dy ystyried am y Flwyddyn Sylfaen Integredig, gweler tudalen 41

BTEC: DDD yn ogystal ag o leiaf un TGAU gradd B mewn Gwyddoniaeth. Dim ond BTEC sy’n seiliedig ar wyddoniaeth fydd yn cael eu hystyried (ac eithrio Rheoli Anifeiliaid a Gwyddor Iechyd)

Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Troseddeg Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd
ABB-BBB
32 BTEC: DDM
mewn pwnc cysylltiedig
 
Twristiaeth

ABB-BBB
mewn unrhyw bwnc (heblaw am Astudiaethau Cyffredinol)

32-33 BTEC: DDM neu uwch Saesneg a Mathemateg gradd C o leiaf
Y Dyniaethau
(Rhan-amser)
Nid oes angen cymhwysterau ffurfiol arnat gan ein bod yn ystyried pob cais yn ôl eu rhinwedd.   Mae’n bosibl defnyddio credydau lefel israddedig blaenorol neu ddysgu blaenorol y byddwn yn ystyried eu bod yn briodol a pherthasol Bydd angen i ti fynychu cyfweliad a chyflwyno datganiad personol o ryw 500 o eiriau.  
Y Gyfraith AAB-BBB
neu gyfwerth
32 BTEC: DDM
mewn pwnc cysylltiedig
 

† Mae pynciau STEM sy’n cael eu derbyn yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Mathemateg a Seicoleg