Croeso i Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA)

Yma yn Abertawe, rydym yn gwneud pethau'n wahanol, gan wneud yn siŵr, o gychwyn cyntaf eich taith gyda ni, fod gennych yr holl gyngor ar yrfaoedd a chyfleoedd cyflogaeth o dan un to.

Rydym wedi'n cydnabod drwy dderbyn Clod Uchel yn y Gwobrau Cyflogadwyedd Cenedlaethol i Israddedigion ar gyfer ein cydweithrediad ag Aspire2Be.

Hefyd rydym wedi ennill y Wobr Cynhwysiant, Amrywiaeth a Chynwysoldeb yng Ngwobrau Rhagoriaeth AGCAS ar gyfer ein partneriaeth â TG Consulting ar raglen REACT 24/7. Pleser o'r mwyaf i ni oedd cyrraedd y rhestr fer am gyfanswm o bum gwobr yn y gwobrau.