Llwyddiant Myfyrwyr

Yma yn Abertawe rydym yn gwneud yn siŵr eich bod yn ennill cymaint o brofiad â phosib mewn amgylchedd gwaith er mwyn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau soft ac i roi eich astudiaethau ar waith. Mae cynnwys ein myfyrwyr presennol a'n cyn-fyfyrwyr yng ngweithgareddau'r Academi, felly, yn allweddol i'w llwyddiant.

Mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, mae'r Academi'n cynnig cyllid i glybiau a chymdeithasau i greu a chynnal digwyddiadau sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gwrdd â chyflogwyr a chyn-fyfyrwyr. Mae hyn wedi arwain at 39 o ddigwyddiadau cyflogadwyedd dan arweiniad myfyrwyr, yn cynnwys digwyddiadau lansio, siaradwyr gwadd ac arbenigol i roi cyngor i fyfyrwyr, cynhadledd rwydweithio, ciniawau rhwydweithio, digwyddiadau ar y cyd, digwyddiadau cynigion busnes, digwyddiadau cyngor gyrfa, ymweliadau â diwydiant, a digwyddiadau datblygu sgiliau. Mae'r holl weithgareddau hyn yn eiddo i'r myfyrwyr, ac maent yn fentrau y maent eisiau ymwneud â hwy i helpu i gefnogi eu huchelgeisiau gyrfaol.

Myfyriwr yn cael profiad o Scrum V

Lleoliad gwaith dylunio ac adeiladu am bythefnos