Gallwch chi ymuno â Grwpiau WhatsApp Canghennau yn y ffyrdd canlynol: 

  1. Anfonwch neges e-bost i alumni@abertawe.ac.uk gan nodi eich enw llawn, eich pwnc astudio, eich blwyddyn graddio a pha grŵp yr hoffech chi ymuno ag ef. 
  2. Cysylltwch ag un o’r Benaethiaid Cangen yn uniongyrchol os ydych chi’n eu hadnabod.
  3. Gofynnwch i aelod presennol o’r grŵp gysylltu â Gweinyddwr y grŵp ar eich rhan chi. 

Pennaeth y Bennod

Hung S. Wong, BEng Peirianneg Sifil, 2008, MRes, 2011