Gallwch chi ymuno â Grwpiau WhatsApp Canghennau yn y ffyrdd canlynol: 

  1. Anfonwch neges e-bost i alumni@abertawe.ac.uk gan nodi eich enw llawn, eich pwnc astudio, eich blwyddyn graddio a pha grŵp yr hoffech chi ymuno ag ef. 
  2. Cysylltwch ag un o’r Benaethiaid Cangen yn uniongyrchol os ydych chi’n eu hadnabod. 
  3. Gofynnwch i aelod presennol o’r grŵp gysylltu â Gweinyddwr y grŵp ar eich rhan chi. 

Penaethiaid y Bennod

Nirmal Choubey, BSc Peirianneg, 1967