Peirianneg Fecanyddol

Students in Festo Cyber Physical lab

Peirianneg Fecanyddol

Mae Peirianneg Fecanyddol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael gwybodaeth a sgiliau y gellir eu rhoi ar waith mewn ystod eang o sectorau sy'n cynnwys ynni adnewyddadwy, roboteg, gweithgynhyrchu uwch, moduro a gofal iechyd. Mae Peirianneg Fecanyddol yn chwarae rôl hollbwysig wrth ategu a chefnogi'r gymdeithas mewn meysydd fel iechyd a lles, cynaliadwyedd, trawsnewid digidol ac arloesi.

Mae cynnwys ein graddau'n adeiladu ar ein rhagoriaeth ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang a'n gweithgarwch helaeth wrth ymgysylltu â byd diwydiant. Mae hyn yn rhoi i'n graddedigion broffiliau cyflogadwyedd y mae galw mawr amdanynt, a fydd yn creu effaith werthfawr ar gyfer gyrfa ym maes ymchwil neu fyd diwydiant.

Os ydych chi'n berson creadigol sydd â dawn am ddylunio, mathemateg a ffiseg, sydd am roi eich sgiliau ar waith wrth fynd i'r afael â heriau presennol y gymdeithas a heriau'r dyfodol, mae Peirianneg Fecanyddol yn gwrs delfrydol i chi.

Cyrsiau MSc cyfrifiadurol

Rhagor o wybodaeth am bob gradd MSc Gyfrifiadol rydym yn ei chynnig

Delwedd Peirianneg Gyfrifiadurol o'r Bloodhound

Mae Peirianneg Fecanyddol wedi gael ei achredu gan…

Logo'r 'Engineering Council'
Logo Institution of Mechanical Engineers
Logo Institution of Engineering Designers