Rydym yn un o Ysgolion Meddygaeth orau yn y DU, wedi ein lleoli mewn rhan hyfryd o Dde Orllewin Cymru. Rydym yn addysgu a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr meddygol, gwyddonwyr bywyd a gweithwyr proffesiynol iechyd.  Ein Cenhadaeth yw gwella iechyd, cyfoeth a lles pobl Cymru a'r byd.

Rydym yn cydweithio â’r GIG, busnesau a’r trydydd sector mewn ysbryd arloesol agored ac rydym wedi sefydlu ein hunain fel lleoliad sydd gyda'r gorau yn y byd o safbwynt dysgu, gwaith ymchwil, arloesi, cydweithio ac arwain.

Gall ein myfyrwyr, ymchwilwyr a phartneriaid fanteisio ar arbenigedd ymchwilwyr ac addysgwyr rhyngwladol yr Ysgol, yn adeiladu ar ein hymchwil ardderchog, sydd wedi cael ei nodi yn 2il yn y DU (REF 2014). 

Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd, lles

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi sicrhau ei safle unwaith eto yn y 5 sefydliad ymchwil uchaf y DU* yn REF2021 gan atgyfnerthu ein canlyniad REF2014. Rydym yn Ysgol Feddygaeth ifanc gyda thystiolaeth o allbynnau parhaus o safon uchel, gydag effaith ac amgylchedd yn sicrhau gwahaniaeth go iawn i iechyd, lles a chyfoeth.

*(Achrededig gan The Times Higher Education 2022)

Y Proffesiynau Perthynol I Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio A Fferylliaeth - FRY2021
1af yn y derynas unedig ar gyfer (Complete University Guide 2022)