Students with PostIts

Rydym yn cynnig portffolio cynhwysfawr o gyrsiau DPP sy'n berthnasol i feysydd meddygaeth, iechyd a'r gwyddorau bywyd i ddiwallu anghenion y diwydiant gwyddorau bywyd ac iechyd a'u gweithwyr.  Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y GIG ac mewn diwydiant i gynnig amgylchedd dysgu DPP bywiog ac arloesol i ddiwallu anghenion unigolion a busnesau gydag ymagwedd hyblyg.

Modiwlau Datblygiad Proffesiynol Parhaus Gwyddor Data Poblogaethau

Introductory Analysis of Linked Health Data

PMIM302, FHEQ

This module introduces the topic of linked health data analysis at an introductory to intermediate…

Advanced Analysis of Linked Health Data

PMIM602, FHEQ

This module is taught at an intermediate to advanced level and assumes that students have…