Mae moeseg ymchwil wrth wraidd yr holl ymchwil a wneir yn y Brifysgol a'r Ysgol Feddygaeth. Rydym yn rhoi sylw trylwyr i’n rôl wrth asesu sylfaen foesegol yr ymchwil a wneir yma. Mae'r tudalennau hyn yn nodi sut dylai ymchwilwyr sicrhau cymeradwyaeth foesegol ar gyfer ymchwil maent am ei wneud yn yr Ysgol Feddygaeth.

Sut i wneud cais am gymeradwyaeth foesegol

Pwyllgor moeseg a llywodraethu ymchwil Prifysgol Abertawe

Cyfarfod yn yr Athrofa Gwyddor Bywyd

Mae Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n darparu trosolwg strategol o faterion moeseg a llywodraethu ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth ac mewn perthynas â Cholegau ac Ysgolion eraill y Brifysgol a'r Brifysgol gyfan.

Is-bwyllgor moeseg ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Cyfarfod yn yr Athrofa Gwyddor Bywyd

Mae Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth yn Is-bwyllgor i Bwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil y Brifysgol. Mae'n darparu cymeradwyaeth a throsolwg moesegol ar gyfer ymchwil a wneir yn yr Ysgol Feddygaeth neu ar y cyd â'r Ysgol.

Cwestiynau Cyffredin