Mae'r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnig cwricwlwm yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil ein harbenigwyr blaenllaw yn y byd.

Rydym yn cynnal ymchwil mewn ffiseg arbrofol, gymhwysol a damcaniaethol. Cefnogir ein gwaith gan grantiau gan EPSRC, STFC, yr UE, y Gymdeithas Frenhinol, CCAUC ac amrywiaeth o ffynonellau diwydiannol, elusennau a llywodraeth.

Mae natur fyd-eang yr ymchwil yn golygu bod gennym gysylltiadau a chydweithwyr ledled y byd, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau ar raddfa fawr fel CERN. Mae ein harbenigedd a'n cyfleusterau wedi'u mabwysiadu i'n cwricwlwm yn ein cynnwys cwrs ac amrediad y prosiectau blwyddyn olaf sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae gennym enghreifftiau o fyfyrwyr sy'n astudio yn CERN neu'n ennill profiad gwaith ymchwil yn yr adran ac mae ein cyrsiau arbenigol yn ymestyn myfyrwyr i ddeall gofynion ymchwil - boed hynny mewn ffiseg neu ddisgyblaethau sydd wedi'u halinio'n agos.

Myfyriwr yn y lab yn edrych ar cyfarpar gwyddonol
Proffiliau Graddedigion Ffiseg