Research as Art image

Newid dros dro i wasanaeth Archifau Richard Burton

Mewn ymgais i arafu lledaeniad COVID-19 / y Coronafirws, bydd Archifau Richard Burton ar gau i ddarllenwyr nes y clywir yn wahanol.

Mae’r staff yn gweithio o bell a byddant yn gallu ymateb i ymholiadau a anfonir drwy e-bost i archives@abertawe.ac.uk

Os bydd rhywun am drefnu cyfarfod fideo gydag aelod o staff yr Archifau, gellir cynnal apwyntiadau drwy ddolen fideo gan ddefnyddio Zoom. I wneud cais am hyn, e-bostiwch archives@abertawe.ac.uk

__________________________________________________________________________________________________

Archifau Richard Burton yw cof corfforaethol ac ystorfa archifau Prifysgol Abertawe ac maent yn dal deunydd o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r Archifau’n dethol ac yn diogelu’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a ddaeth i feddiant y Brifysgol ac maent yn gwneud yn siŵr bod y cofnodion hyn yn hygyrch i bawb. Trwy eu daliadau ac arbenigedd y staff, mae’r Archifau’n cefnogi’n weithredol genhadaeth y Brifysgol i ddarparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr gydag addysgu o’r ansawdd uchaf, ac i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru a thu hwnt.

Darganfod mwy am yr archifau ar ein blog!