Egluro Statws Achrededig

Mae achrediad yn nod sicrwydd bod y radd yn cyrraedd y safonau a nodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen, UK Standard for Professional Engineering Competence (UK-SPEC).

Bydd gradd achrededig yn rhoi o leiaf rhywfaint, os nad yr holl wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch er mwyn cofrestru yn y pen draw yn Beiriannydd Corfforedig (IEng) neu'n Beiriannydd Siartredig (CEng).

Mae'n well gan rai cyflogwyr recriwtio unigolion o raddau achrededig, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Caiff graddau eu hachredu gan y sefydliadau peirianneg proffesiynol unigol dan drwydded y Cyngor Peirianneg. Gall gradd gael ei hachredu gan fwy nag un sefydliad peirianneg, yn enwedig os yw'n rhychwantu sawl disgyblaeth beirianyddol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r dudalen 'Information for Students' ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Mae llawer o'n graddau wedi cael eu hachredu gan y canlynol:

logo engineering council
logo IMechE
logo IChemE
Institution of Civil Engineers logo
CIHT logo
The Institute of Structural Engineers logo
logo iED
logo Institute of Highway Engineers
Logo Royal Aeronautical Society