Y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau

Gweithgynhyrchu

Prifysgol Abertawe yw un o ganolfannau blaenllaw'r Deyrnas Unedig ar gyfer ymchwil ac addysgu deunyddiau. Ariennir yr ymchwil o fri rhyngwladol i ddeunyddiau yn Abertawe gan sefydliadau nodedig megis Rolls-Royce, Airbus, yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a Tata Steel.

Mae'r Ganolfan Ymchwil Deunyddiau wedi arloesi drwy ddarparu graddau ôl-raddedig sydd wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion diwydiant, ac yn cynhyrchu ymchwil o'r ansawdd gorau. Adlewyrchir llwyddiant yr ymagwedd hon mewn portffolio o grantiau ymchwil gwerth dros £40 miliwn.

Mae ein meysydd ymchwil allweddol yn cynnwys:

  • Dylunio'n erbyn methiant drwy ymgripio, lludded a difrod amgylcheddol
  • Serameg a metelau strwythurol ar gyfer cymwysiadau tyrbinau nwy
  • Peirianneg ffiniau graen
  • Ailgylchu Polymerau a Chyfansoddion
  • Mecanweithiau rhydu mewn aloiau magnesiwm cenhedlaeth newydd
  • Datblygu graddau stribedi dur newydd (IF, HSLA, Dual Phase, TRIP)
  • Araenau ymarferol ar gyfer cynhyrchu, storio a rhyddhau ynni

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y grwpiau, y prosiectau a'r staff yn y ganolfan isod.

Cysylltiadau â Diwydiant

Trosolwg

Mae prosiect SPECIFIC yn gydweithrediad a arweinir gan Brifysgol Abertawe a Tata Steel gydag ystod o gwmnïau megis BASF, Akzo Nobel, Pilkington a Vale Inco ynghyd â grwpiau Prifysgol ledled y DU. Yma mae staff y brifysgol a myfyrwyr ôl-raddedig yn gweithio mewn gofod arloesol agored wedi'i rannu â diwydianwyr i ddatblygu caenau'r genhedlaeth nesaf ar gyfer adeiladau a fydd yn cynaeafu, yn storio ac yn rhyddhau ynni'r haul.

Mae cwmnïau eraill sy'n noddi prosiectau ymchwil yn cynnwys Akzo Nobel, Axion Recycling, BAE Systems, Bayer, Cogent, Ford, HBM nCode, Jaguar Land Rover, Novelis, QinetiQ, RWE Innogy, TIMET, TWI (Wales), yn ogystal â llawer o gwmnïau bach hefyd ar draws y DU.

Rolls-Royce Tata Steel Airbus

Yr Athro Richard Johnston yn Trafod Microtomograffi Pelydr X ac Argraffu 3D