Benthyciadau a Grantiau

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr y DU yn cwrdd â chostau eu Ffioedd Dysgu a’u costau byw drwy wneud cais am gymorth ariannol ar-lein drwy eu gwefannau Cyllid Myfyrwyr perthnasol. Bydd yr hyn y mae gennych hawl i’w dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ble yr ydych yn byw, beth yr ydych yn ei astudio, ac ar ba lefel.

Mae gwybodaeth benodol am ariannu gennym hefyd i fyfyrwyr sydd am astudio:

Mae angen ad-dalu benthyciadau myfyrwyr, a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gyfnod yr ad-daliadau hyn ar ein tudalen Fyfyriwr+.

I gael gwybodaeth am gyllid ôl-raddedig, ewch at ein tudalennau Ffioedd ac Ariannu Ôl-raddedig

Efallai y bydd gennych hawl hefyd i gael cyllid neu gymorth ychwanegol yn dibynnu ar eich amgylchiadau, ewch i'r tudalennau perthnasol i gael mwy o wybodaeth am gefnogaeth i fyfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn Sharia Compliant Finance, gweler ein tudalen we bwrpasol sydd ar gael yma.

Cofiwch – Mae Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gael. Maen nhw wedi’u darparu gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo rhagoriaeth ac i ehangu cyfranogiad.

Rydym yn gwerthfawrogi efallai mai benthyciadau o ffynonellau eraill yw'r unig opsiwn addas sydd ar gael i rai myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau. Gweler ein tudalen Ffynonellau Amgen o Gyllid i gael mwy o wybodaeth. Sylwch y bydd hyn yn mynd â chi i'n tudalen cyllid Ôl-raddedig ond gall rhai ffynonellau cyllid fod ar gael i Israddedigion. Rhaid inni bwysleisio nad oes gennym unrhyw gysylltiad â chwmnïau benthyciadau masnachol ac anogwn pob myfyriwr i archwilio'r opsiynau uchod cyn ystyried ffynonellau cyllid mewn man arall.