Llety i Ymgeiswyr Clirio

Beth bynnag yw'r rheswm eich bod chi'n mynd drwy glirio, mae gennym opsiynau llety ar eich cyfer. Mae ein tîm llety profiadol wrth law i'ch cefnogi chi gyda'ch cais am lety, bob cam o'r ffordd.

Rydym yn dyrannu llety ar sail y cyntaf i'r felin felly rydym yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosib. Yn aml, bydd myfyrwyr sy'n gwneud cais drwy glirio yn cael cynnig llety yn ein Pentref Myfyrwyr yn Hendrefoelan. Neu, os nad yw'r pentref yn cynnig yr hyn rydych chi'n chwilio amdano mewn llety ac mae ein preswylfeydd eraill yn llawn, gall y tîm eich cefnogi chi i ddod o hyd i lety drwy'r Gwasanaeth Llety i Fyfyrwyr (SAS).

Llety ym mhrifysgol Abertawe

Mae llety’r Brifysgol ar agor o hyd a bydd yn croesawu myfyrwyr newydd sy’n cyrraedd.

Dylech chi gyflwyno cais am lety yn ôl y bwriad. Rydyn ni’n adolygu gwasanaethau a phrosesau yn barhaol yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth i sicrhau eich diogelwch tra byddwch mewn llety myfyrwyr.

Deallwn fod hwn yn gyfnod anodd i bawb felly hoffem roi sicrwydd i chi mai iechyd a lles ein myfyrwyr a’n staff yw ein blaenoriaeth. Rydyn ni'n monitro’r sefyllfa ynghylch pandemig Coronafeirws (Covid-19) yn agos iawn ac rydyn ni’n adolygu mesurau er mwyn cefnogi hyn.

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni

 

Llety: Abertawe