Gweledigaeth

Drwy ddysgu, ymchwil ac arloesi rhyngddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol, fe'n dyfernir yn gyson yn un o'r darparwyr gorau yn y DU o ran addysg i weithwyr proffesiynol y gwyddorau iechyd a bywyd, a byddwn ni'n cynnal ein henw da rhyngwladol am ymchwil, addysgu ac arloesi ardderchog sy'n cyflawni gwelliannau go-iawn o ran iechyd, lles a'r economi yng Nghymru ac yn y byd.

Rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws y byd, gyda'n hymchwil arloesol a thrwy ein gwaith gyda'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r sector preifat.

Gall ein myfyrwyr, ymchwilwyr a phartneriaid fanteisio ar arbenigedd ymchwilwyr ac addysgwyr rhyngwladol yr Ysgol, yn adeiladu ar ein hymchwil ardderchog, sydd wedi cael ei nodi yn 2il yn y DU (REF 2014). 

Ein Effaith Ymchwil

Mae gan y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd gymuned ymchwil fywiog sy'n denu cyllid ymchwil o fri a myfyrwyr PhD cyffrous. Mae cyllid ymchwil mawr diweddar a ddyfarnwyd i'r gyfadran yn cynnwys y British Heart Foundation, UKRI, HDRUK, ADRN, MRC a Smart Expertise trwy Lywodraeth Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â heriau byd-eang a gwella iechyd, cyfoeth a llesiant cymdeithas. Yn ei phobl ac yn ei huchelgais am ragoriaeth mae cryfder cymuned ymchwil y Gyfadran. Trwy weithio ar y cyd ar draws themâu ymchwil y gyfadran, gall ein hymchwilwyr talentog wthio ffiniau yn eu meysydd ac arloesi o fewn, a thu hwnt, i'r gymuned ymchwil.

Wrth wraidd popeth a wnawn, mae sicrhau bod ein hymchwil yn drawsnewidiol, yn cymryd syniadau a mewnwelediadau o'r fainc ymchwil, i erchwyn gwely cleifion, ac yn ôl eto. Yn gyson yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil caiff ein hymchwil ei ystyried fel un sy’n arwain y byd.