Mrs Helen Beckett

Uwch-ddarlithydd, Nursing
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Nicky Court

Uwch-ddarlithydd, Midwifery

Yr Athro Jayne Cutter

Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Nursing
+44 (0) 1792 295790
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Jo Davies

Athro Cyswllt/Cyfarwyddwr Addysg Efelychu, Medicine
+44 (0) 1792 205678 ext 1303

Yr Athro John Gammon

Cadair Bersonol, Nursing
+44 (0) 1792 513154
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Nia Griffin

Darlithydd/Ymarferydd Arbenigol mewn Nyrsio Ardal, Nursing
+44 (0) 1792 518538

Mr Richard Griffith

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Mrs Sharon Jones

Hwylusydd Clinigol mewn Bydwreigiaeth gyfrwng y Gymraeg, Midwifery
+44 (0) 1792 602774

Yr Athro Michelle Lee

Dirprwy Ddeon Gweithredol, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 295281
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Miss Lisa Matthews

Darlithydd mewn Nyrsio, Nursing
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Sara Morris

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion, Nursing
+44 (0) 1792 513813
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Chantal Patel

Athro Cyswllt, Nursing
+44 (0) 1792 602220

Dr Rebecca Pratchett

Athro Cyswllt, Nursing

Mr Joe Purden

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Ms Deborah Rowberry

Arbenigwr Addysg Efelychu, Medicine, Health and Life Science - Faculty
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Fen Sanders-Lamb

Uwch-ddarlithydd mewn Gwyddor Barafeddygol, Paramedic Science

Dr Adam Turner

Uwch-ddarlithydd, Pharmacy
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Nikki Williams

pennaeth gwyddorau parafeddygol, Paramedic Science
+44 (0) 1792 518556