Heriau Byd-eang: Y Gyfraith, Polisi ac Ymarfer, MA