FERSIYNAU HYGYRCH O’R PROSBECTWS ISRADDEDIG:

Fformat Testun Cyfoethog 2023: Prifysgol Abertawe Prosbectws Ôl-raddedig 2023

Gall Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe greu fersiynau Braille a phrint bras o’r prosbectws yn ôl yr angen. Gallwn gynnig y gwasanaeth hwnnw ar gais darpar fyfyrwyr (yn rhad ac am ddim).