Bydd ein sgwrs fyw yn agor 10:00 i 13:00 Ewch i lawr i ymuno â sgwrs

Helo gan y Tîm Gwasanaeth Anableddau

Rydym yn cefnogi myfyrwyr Prifysgol Abertawe a darpar fyfyrwyr ag anghenion astudio a mynediad o ganlyniad i anabledd, anhawster dysgu penodol (SpLD), cyflwr iechyd meddygol neu feddyliol tymor hir, a / neu Gyflwr Sbectrwm Awtistig (ASC). Mae ein tudalennau gwe yn darparu mwy o wybodaeth am y gefnogaeth a ddarparwn, yn ogystal â gwybodaeth ac arweiniad ar sut i gael gafael ar gymorth, ac ystod o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Gwasanaeth Anableddau: Ar gyfer myfyrwyr ag anableddau, anawsterau dysgu penodol (SpLDs) a chyflyrau meddygol tymor hir
Gwasanaeth Lles: Ar gyfer myfyrwyr â chyflyrau iechyd meddwl, Cyflyrau Sbectrwm Awtistig (ASC), a gwybodaeth am gymorth lles yn y brifysgol.

Cysylltwch â ni trwy: wellbeingdisability@abertawe.ac.uk