Bydd ein sgwrs fyw yn agor 10:30 i 13:30 Ewch i lawr i ymuno â'r sgwrs

Criw o fyfyrwyr yn sgwrsio ar y traeth

Croeso i Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Yma yn Abertawe rydym yn gwneud pethau'n wahanol i sicrhau bod eich siwrne gyda ni o'r cychwyn cyntaf yn cynnwys cyngor ac arweiniad ar gyflogadwyedd a chyfleoedd gyrfa. Rydym yn gwneud yn siwr bod eich profiad addysgu yn cyd-fyw gyda'ch datblygiad gyrfaol fel ei fod yn arwain at yrfa lwyddiannus.

Cewch gyfle i ddod i gysylltiad â diwydiant, cymryd lleoliadau gwaith a phrofiad gwaith, fel bod modd i chi baratoi'n drylwyr ar gyfer y byd gwaith pan fyddwch yn ein gadael.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Diwrnod Agored Rhithwir, lle gallwch ofyn am ein gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael gan gynnwys y canlynol:

  • Cyngor ac Arweiniad Gyrfaoedd Diduedd
  • Interniaethau yn y DU ac yn Rhyngwladol
  • Bwrsariaethau Cyflogadwyedd
  • Swyddi rhan-amser a’r Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr
  • Cyflogadwyedd a Digwyddiadau Gyrfaoedd
  • Mynediad at Recriwtwyr Graddedigion
  • Go Wales
  • Prosiectau a Phartneriaethau Cyflogadwyedd Unigryw i fod o fudd i Fyfyrwyr a Graddedigion.
  • Rhaglen Cymorth i Raddedigion

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau a’n cyfleoedd, ewch i dudalennau gwe Academi Cyflogadwyedd Abertawe.