Bydd ein sgwrs fyw yn agor 10:30 i 13:30 (BST) Ewch i lawr i ymuno â sgwrs

Group of prospective students talking

Helo gan y Tîm Recriwtio a Derbyn!

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig astudiaethau ôl-raddedig o safon ragorol mewn lleoliad arfordirol ysblennydd. O raddau meistr i astudiaethau PhD, rydym yn cynnig rhaglenni ôl-radd mewn amrywiaeth eang o bynciau.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol ynghylch eich cais neu’ch cynnig, e-bostio ni yn postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr yn yr e-bost.

Canllaw cam wrth gam ar gyfer ‘Cyflwyno Cais Ar-lein’

Gwyliwch y canllaw cam wrth gam syml hwn er mwyn eich helpu chi i gyflwyno eich cais ar gyfer astudio ôl-raddedig yn Abertawe.

Sgwrs fyw rhwng 10:30 a 13:30 (BST)