Bydd ein sgwrs fyw yn agor 10:00 i 13:00 Ewch i lawr i ymuno â sgwrs

Mae ein Diwrnodau Agored Rhithwir yn cynnig cyfle gwych i archwilio'n campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad i beth mae bywyd fel i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Drwy gydol y dydd, byddwch yn cael cyfle i wylio fideos unigryw a sgyrsio gyda staff a llysgenhadon myfyrwyr drwy'r system Sgwrs Fyw a Zoom. Edrychwch ar ein canllaw isod i'ch helpu i wneud y gorau o'r sesiynau.

  • Sgwrs fyw - ymunwch â'r sgwrs testun fyw yn ystod y digwyddiad er mwyn holi eich cwestiynau i'n staff cyfeillgar.
  • Sesiwn fyw ar Zoom - eisteddwch yn ôl a gwyliwch y cyflwyniad byw gan ein staff a'n myfyrwyr. Bydd y siaradwr/wyr yn ymateb yn fyw os oes gennych gwestiynau. Bydd y cyflwynydd yn rhoi gwybod ichi beth bydd yn digwydd yn ystod y sesiwn a sut i holi cwestiynau yn ystod y sesiwn.
  • Cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw/ar gais - byddwch yn gallu cyrchu gwybodaeth, gwylio fideos ac edrych o gwmpas 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Os ydych chi dal yn ansicr neu'n profi problemau technegol, sgroliwch lawr i waelod y dudalen i'n Sgwrs Fyw Cefnogaeth - byddwn yn hapus i'ch helpu chi.

logo zoom

Zoom

  • Platfform fideo gyhnhadledda yw Zoom
  • Cliciwch ar y botwm weminar i ddechrau'r sesiwn
  • Nid oes angen meicroffon na fideo wedi ei gysylltu ar gyfer y sesiynau.

Er gwybodaeth, byddwn yn recordio rhai sesiynau.

Eicon gyda'r geiriau Sgwrs Fyw arno

Ystafelloedd Sgwrsio Byw

Mae ein sesiynau sgwrsio byw yn ystafelloedd sgwrsio lle gallwch holi staff am gwestiwn penodol. Nid oes angen lawrlwytho unrhyw beth ac mae'r ystafelloedd sgwrsio'n gweithio ar unrhyw ddyfais.

Mae bob ystafell yn cael ei fonitro gan aelod o staff a byddwn yn ceisio ateb eich holl gwestiynau. Bydd pob sgwrs yn aros yn fyw ac yn parhau i fod ar y sgrin fel bod modd i chi weld yr atebion drwy sgrolio drwy'r atebion.

Mae pob cwestiwn ac ateb yn gyhoeddus, e-bostiwch ni os hoffech chi drafod rhywbeth personol am eich cais neu gynnig.