Llun o Aelwyn Williams

Mr Aelwyn Williams

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1358

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Trosolwg

Mae Aelwyn yn ymchwilydd profiadol wedi'i leoli yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol ers 2012, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio'n rhan-amser yn Sefydliad Awen yn y Brifysgol. Cyn hynny, bu’n gweithio fel ymchwilydd ac mewn rolau eraill mewn gwahanol sectorau, ac yn fwy diweddar fel cyswllt ymchwil â Sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Prifysgol De Cymru, ac yn y sector preifat gyda Mewnwelediad Strategol ac eraill. Mae'n cwblhau ymchwil doethuriaeth sy’n edrych ar ddatblygiad cymunedau sy'n cefnogi dementia, o safbwynt daearyddol sy'n heneiddio ac yn ddaearyddiaeth ddynol. Mae ganddo hefyd brofiad hirsefydlog o weithio yn y sector gwirfoddol fel ymddiriedolwr a chadeirydd asiantaeth cyffuriau ac alcohol yng Nghaerdydd, gan sefydlu Sefydliad Lles Inroads pwrpasol yn 2014, ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad o ddarlledu a chyfryngau Cymru. sector, yn gweithio gyda darlledwyr fel BBC Cymru a S4C.

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau ymchwil ansoddol / ethnograffig
  • Astudiaethau heneiddio
  • Cymunedau sy'n gyfeillgar i ddementia
  • Dulliau daearyddol o heneiddio
  • Theori gymdeithasol gan gynnwys dulliau ôl-strwythurol ac an-gynrychioladol
  • Llythrennedd iechyd