Dr Barry Bardsley

Dr Barry Bardsley

Athro Cyswllt, Healthcare Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295276

Cyfeiriad ebost
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Barry â'r Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2007 ac ef yw Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Awdioleg). Mae hefyd yn arweinydd tîm ar gyfer y grŵp Gwyddorau Biofeddygol. Ar hyn o bryd mae'r grŵp hwn yn cynnig 7 rhaglen radd ar draws gwahanol raglenni Gwyddor Gofal Iechyd. Mae'n gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Mae ei brif ddiddordeb ymchwil mewn seicdreiddiad, gyda ffocws penodol ar yr anawsterau o ddeall lleferydd ym mhresenoldeb sŵn cefndir. Mae diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys; roedd asesu a rheoli vestibular, cymhorthion clyw a photensial clywedol yn dwyn potensial.

Meysydd Arbenigedd

  • Clyw binaural
  • Cymhorthion Heairng
  • Asesu a rheoli bregus