bay campus image
Professor Brian Garrod

Yr Athro Brian Garrod

Athro mewn Marchnata (Ymchwil), Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

324
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Brian Garrod yw awdur wyth gwerslyfr a mwy na 50 o erthyglau ymchwil, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar farchnata a rheoli cyrchfannau twristiaeth. Mae'n gyd-brif olygydd Journal of Destination Marketing & Management ac yn eistedd ar Fwrdd Golygyddol saith cyfnodolyn academaidd arall. Mae wedi gwneud gwaith ymchwil ar gyfer amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys Sefydliad Twristiaeth y Byd (UNWTO), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), Cronfa Interreg IIc yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Croeso Cymru, yr Asiantaeth Cefn Gwlad a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC).

Mae'r Athro Garrod wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD yn llwyddiannus ac ar hyn o bryd mae'n croesawu ceisiadau ar gyfer myfyrwyr PhD ym meysydd marchnata a rheoli cyrchfannau, twristiaeth treftadaeth, ecodwristiaeth, twristiaeth gynaliadwy a marchnata diwylliannol.

Meysydd Arbenigedd

  • Marchnata cyrchfannau twristiaeth
  • Twristiaeth a lles
  • Twristiaeth gynaliadwy
  • Eco-dwristiaeth
  • Twristiaeth treftadaeth
  • Defnyddio ffotograffiaeth mewn ymchwil twristiaeth
  • Marchnata digwyddiadau diwylliannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae addysgu'r Athro Garrod yn canolbwyntio ar farchnata a rheoli cyrchfannau twristiaeth cynaliadwy.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau