Dr Christine Dobbs

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Medicine, Health and Life Science - Faculty

Trosolwg

Ymunodd Christine, Seicolegydd Siartredig, â'r Ganolfan Heneiddio Arloesol yn 2008, a gweithiodd yma bron yn barhaus nes ymgymryd â'i swydd bresennol fel Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd ym mis Rhagfyr 2020. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Rhaglen Ôl-raddedig ar gyfer Astudiaethau Gerontoleg ac Heneiddio. Mae hi wedi cael nifer o rolau mewn ymchwil, addysgu a goruchwylio myfyrwyr. Mae ymchwil wedi cynnwys gofal diwedd oes ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â pherthnasoedd o fewn a rhwng cenedlaethau ymhlith henuriaid BAME, ac, yn fwy diweddar, edrych ar iechyd a gofal cymdeithasol urddasol a chynhwysol i bobl hŷn traws sy'n byw yng Nghymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Cydraddoldeb a hawliau i bobl traws a phobl nad ydynt yn cydymffurfio
  • Marwolaeth, marw, profedigaeth
  • Agweddau biopsychogymdeithasol heneiddio
  • Stigma, rhagfarn a gwahaniaethu
  • Datblygiad oes
  • Cyfranogiad, cyd-gynhyrchu cyhoeddus
  • Dadansoddi data dulliau cymysg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ar gyfer crynodeb ar gyfer ein prosiect TrAC: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Urddasol a Chynhwysol ar gyfer pobl hŷn traws yng Nghymru, ymwelwch â’n gwefan.