Dr Christopher Wright

Dr Christopher Wright

Darllenydd, Biomedical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295200

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

415
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil Uwch i Dr Wright gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a Ffisegol y DU (EPSRC) i gydnabod ymchwil arloesol sy'n defnyddio microsgopi grym atomig (AFM) i nodweddiadu pilenni gwahanu ac arwynebau biolegol. Roedd y dyfarniad pum mlynedd hwn yn caniatáu i Dr Chris Wright sefydlu grŵp ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i fanteisio ar alluoedd AFM, ar ôl cwblhau'r gwaith, adolygwyd bod ymchwil y gymrodoriaeth yn arwain yn rhyngwladol.

Canolbwyntia'r ymchwil ar nodweddiadu a rheoli'r rhyngwyneb biolegol ac mae bellach yn cynnwys rheoli arwynebau polymer ar gyfer gwell gwahanu pilenni a pheirianneg meinweoedd, rheoli biolychwino bacteriol.

Themâu sylfaenol yr ymchwil hon yw defnyddio nanodechnoleg i brosesu peirianneg a gofal iechyd.

Mae ymchwil wedi'i chynnal drwy grantiau mawr gan EPSRC, NERC, MRC, TSB, Ewrop (FP7), elusennau a diwydiant gan gynnwys Pfizer, GSK a BbaChau niferus.

Mae’n awdur dros 90 o gyfathrebiadau rhyngwladol a adolygwyd gan gymheiriaid, llyfr ar addasu pilenni a 15 o benodau llyfrau gwadd ac erthyglau adolygu.

Meysydd Arbenigedd

  • Microsgopi grym atomig
  • Bionanodechnoleg
  • Bioweithgynhyrchu
  • Gwahanu Pilenni
  • Bioffilmiau
  • Sgaffaldiau ar gyfer peirianneg meinweoedd
  • Electrodroelli