Professor David Penney

Yr Athro David Penney

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606706

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A216
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae David yn beiriannydd deunyddiau a gweithgynhyrchu sy'n canolbwyntio ar y diwydiant gyda phrofiad o weithio yn y byd academaidd a diwydiant. Dros y blynyddoedd, mae David wedi gweithio i greu llwybr syml a hyblyg i ddiwydiant a'r byd academaidd gydweithio at ddibenion hyfforddi neu ymchwil. Mae dros £30 miliwn o incwm grant wedi'i ennill i gefnogi'r gweithgarwch hwn ac mae'n parhau i ddatblygu'r maes hwn. Yn 2016, enillodd David wobr Frank Fitzgerald gan yr IOM3 am ei gyfraniad personol i'r diwydiant Haearn a Dur.

Mae David yn gyd-gyfarwyddwr ac yn Brif Ymchwilydd yn yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) gwerth £15 miliwn. Mae'r M2A yn cynnwys Canolfan Hyfforddiant Doethurol COATED2 sy’n cael ei hariannu gan EPSRC ac mae’n gweithio'n agos gydag ymchwil a hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant i ddiwydiant. Dros y pedair blynedd nesaf, bydd dros 140 o bobl yn graddio o'r M2A, pob un wedi ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr mewn cydweithrediad â phartner yn y diwydiant.

Cyd-greodd David y rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith, Addysg, Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau (METaL) sy'n ceisio uwchsgilio'r gweithlu presennol drwy gyfres o gyrsiau byr hyblyg ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu.

Meysydd Arbenigedd

  • Metaleg
  • Galfaneiddio
  • Araenau metelig
  • Cyrydiad
  • Dur gwrthstaen
  • Aloion alwminiwm sinc
  • Cyllid allanol
  • Ymgysylltu â diwydiant
  • Hyfforddiant doethurol