Dr Hasan Hayat

Dr Hasan Hayat

Swyddog Gweithredol Datblygu Busnes, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil
Trosolwg

Ymunodd Hasan â SPECIFIC ym Mhrifysgol Abertawe fel Cymrawd Trosglwyddo Technoleg - Peirianneg Electroneg a Systemau Clyfar ym mis Ionawr 2018. Fel aelod o'r tîm Integreiddio a Datblygu Systemau Clyfar sydd wedi'i leoli yn y Ganolfan Adnoddau Gweithgynhyrchu Peilot (PMRC) ym Maglan, mae ei brif weithgareddau ymchwil a datblygu yn cynnwys:

  • Rheoli prosiectau ymchwil a datblygu peirianneg cydweithredol diwydiannol- academaidd sy'n ymwneud â synwyryddion clyfar a thechnolegau monitro amgylcheddol/ynni
  • Dylunio systemau electronig analog/digidol a chynlluniau PCB ar gyfer prosiectau Adeiladu Gweithredol SPECIFIC
  • Datblygu ac integreiddio meddalwedd wedi'i fewnosod ar gyfer caledwedd electronig wedi'i gynllunio a'i weithgynhyrchu
  • Datblygu cynigion prosiect ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu peirianneg cydweithredol diwydiannol-academaidd
  • Ysgrifennu ac adolygu cyhoeddiadau ymchwil ar synwyryddion clyfar a thechnolegau cyfathrebu gwifrog/di-wifr

Mae rhestr o gyhoeddiadau, cyflwyniadau cynhadledd, diddordebau addysgu a thesis PhD i'w gweld yma.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddiad elfennau cyfyngedig
  • Nodweddion deunydd (ymgripiad/lludded)
  • Optimeiddio
  • Gweithgynhyrchu haenau ychwanegion (ALM)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

2013 Cynllun paru Aelod Seneddol/Gweision Sifil y Gymdeithas Frenhinol

Ymchwil