Dr Ines Fuertbauer

Dr Ines Fuertbauer

Athro Cyswllt, Biosciences
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Ines Fürtbauer yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe gan arbenigo mewn endocrinoleg ymddygiadol.

Mae Ines yn bennaeth y Behavioural Ecology and Endocrinology Research Lab ac yn aelod o’r Behavioural Ecology and Evolution Research Theme yn yr Adran Biowyddorau. Mae wedi bod mewn swyddi academaidd blaenorol yn Georg-August-University Göttingen a Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil DFG iddi yn Abertawe.

Mae Ines yn Adolygydd Moeseg ar gyfer Animal Behaviour, yn aelod o’r thics Committee, yr Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB) ac yn Gynrychiolydd Pwyllgor Moeseg yr Adran Biowyddorau ar gyfer Ymchwil, ac yn aelod o bwyllgorau moeseg allanol.

Mae gan Ines rolau arweinyddiaeth a gweinyddu amrywiol yn gysylltiedig ag Ymchwil Ôl-ddoethurol a diwylliant ymchwil. Mae’n aelod o Bwyllgor Ymchwil y Coleg Gwyddoniaeth (Arweinydd Diwylliant Ymchwil), ac mae’n Diwtor Mynediad ar gyfer Cyrsiau Gradd Ymchwil Ôl-ddoethurol ar gyfer Biowyddorau. Mae Ines yn Is-gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen radd Biowyddorau, MRes ac mae’n Gyd-sylfaenydd a Chyd-gyfarwyddwr rhaglen Ddoethuriaeth Gydweithredol Prifysgol Abertawe-Prifysgol Cape Town.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymddygiad Anifeiliaid
  • Personoliaeth Anifeiliaid
  • Endocrinoleg Ymddygiadol
  • Dadansoddi Hormonau nad ydynt yn ymledol
  • Ffisioleg Atgenhedlol
  • Ffisioleg Straen

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ines yn darparu gweithgareddau addysgu ar lefel gradd mewn ymddygiad anifeiliaid ac endocrinoleg. Mae Ines yn Ddirprwy-gyfarwyddwr Rhaglen a Thiwtor Mynediad ar gyfer Gradd Biowyddorau, MRes.

Ymchwil