Dr John Knight

Dr John Knight

Athro Cyswllt, Healthcare Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518579

Cyfeiriad ebost

227
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr John Knight yn Athro Cysylltiol mewn Gwyddor Biofeddygol yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe. Am yr 21 mlynedd diwethaf mae wedi dysgu Anatomeg, Ffisioleg a Phathoffisioleg ar amrywiaeth eang o raglenni gradd a diploma proffesiynol gan gynnwys: Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwyddoniaeth Parafeddyg, Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae gradd gyntaf John mewn microbioleg; ar ben hynny, mae ganddo PhD mewn imiwnoleg ac mae ganddo dros 50 o erthyglau wedi'u cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

Mae gan John amrywiaeth o ddiddordebau ymchwil gan gynnwys esblygiad ymatebion imiwnedd, effeithiau ffisiolegol heneiddio ac ansymudedd a defnyddio efelychiadau rhith-realiti wrth ddysgu Anatomeg a Ffisioleg.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg Celloedd
  • Imiwnoleg
  • Llid
  • Ffisioleg Ddynol
  • Bioleg Foleciwlaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Mae John wedi derbyn 2 wobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu yn 2014 a 2020