Mrs Leigh Ham

Mrs Leigh Ham

Uwch-ddarlithydd, Midwifery

Cyfeiriad ebost

126
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Leigh yn Ddarlithydd Bydwreigiaeth yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Hyfforddodd fel bydwraig ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gymhwyso yn 2008. Mae wedi gweithio mewn nifer o wahanol feysydd mewn ysbyty gan ddarparu gofal risg isel a risg uchel. Mae hi'n angerddol am ddarparu gofal unigol a thosturiol i bob merch, waeth beth fo'r amgylchedd.

Mae hi wedi bod yn ymwneud ag addysg ers 2016, gan ddechrau rôl Bydwraig Cyswllt Addysg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Darlithydd Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi ymrwymo i wella profiad dysgu myfyrwyr a helpu i arwain myfyrwyr i ddod yn ymarferwyr diogel a chymwys.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal bydwreigiaeth arferol
  • Anghenion cymhleth mewn gofal bydwreigiaeth
  • Sgiliau clinigol
  • Sgiliau astudio
  • Ymchwil

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Pob agwedd ar ofal bydwreigiaeth

Sgiliau clinigol

Ymchwil

Sgiliau astudio

Gofal brys

Ymchwil