Mrs Lucy Evans

Mrs Lucy Evans

Uwch-ddarlithydd, Midwifery

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1647

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
129
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dechreuais ar fy nhaith Bydwreigiaeth fel myfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe yn 2003. Ers cymhwyso fel Bydwraig, rwyf wedi mwynhau gyrfa glinigol amrywiol yn y gymuned, yn y ganolfan eni ac yn yr ysbyty. Rwyf wedi ymarfer yn lleol yng Nghymru ac fel bydwraig gymunedol yn Bournemouth ac yng Ngholeg Imperial, Llundain. Yn ddiweddaraf rwyf wedi symud i fyd addysg yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymarfer Clinigol
  • Recriwtio a dewis
  • Paratoi ar gyfer arholiadau OSCE
  • Materion seicogymdeithasol sy’n gysylltiedig â gofal mamolaeth
  • Gofalu am y perinëwm, ei atgyweirio a’i bwytho
  • Addysg gynenedigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Anghenion cymhleth wrth fod yn feichiog

Anghenion gofal ychwanegol o safbwynt seicogymdeithasol

Atgyweirio’r perinëwm, a’i bwytho

Argyfyngau wrth eni plentyn

Addysg gynenedigol

Profiadau cadarnhaol i fenywod