Dr Nathan Cooze

Dr Nathan Cooze

Industrial Lecturer (M2etal), Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae gan y Dr Nathan Cooze CEng CSci BEng Mhres EngD MIMMM FHEA radd BEng Anrhydedd mewn Technoleg Dylunio Cynnyrch, Mhres mewn Technoleg Dur wedi’i noddi gan Tata Steel ac EngD mewn Peirianneg Deunyddiau wedi’i gefnogi gan y French Corrosion Institute ac mae wedi addysgu mewn Addysg Uwch ers dros 10 mlynedd.

Treuliodd dair blynedd fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn arwain cyfraniad Prifysgol Abertawe i brosiect Ewropeaidd mawr, MICROCORR, cydweithrediad rhwng partneriaid diwydiannol, technegol ac academaidd sy'n arwain y byd, sef Tata Steel Europe, Arcelor Mittal, Voestalpine, Max-Planck-Institut, French Corrosion Institute, Chimi ParisTech, OCAS, VSCHT a Swerea KIMAB. Astudiodd y prosiect llwyddiannus welliannau o ran gwydnwch cynnyrch dur galfanedig drwy addasiadau a wnaed i'r microstrwythur caenu aloi gan ddefnyddio dulliau arbrofol newydd. Mae Nathan wedi bod yn gyfrifol am gynllunio a datblygu techneg microsgopeg newydd i arsylwi ar fecanweithiau cyrydiad systemau aloi metel. Hyd yma, mae wedi cyhoeddi nifer o bapurau mewn cyfnodolion dylanwadol iawn ac mae wedi cyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol, ISE 2015, Eurocorr 2017 ac Eurocorr 2018.

Ar hyn o bryd mae Nathan yn aelod o'r Prosiect Metel fel Darlithydd Diwydiannol mewn Peirianneg. Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA), Asesydd AdvanceHE, mae'n aelod proffesiynol o'r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3), yn Beiriannydd Siartredig ac yn Wyddonydd Siartredig.

Meysydd Arbenigedd

  • Aloion Dur Galfanedig y Genhedlaeth Nesaf
  • Cyrydiad Lleol
  • Electrocemeg
  • Caenau Metelig
  • Atalyddion Cyrydiad
  • Peirianneg Dylunio Cynnyrch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Nathan yn aelod o is-grŵp Datblygu Gwella Rhaglenni y Ganolfan Gwella Dysgu ac Addysgu, Rhwydwaith Ymchwil Addysg Beirianneg y DU ac Iwerddon (EERN) ac mae wedi ennill profiad dysgu ac addysgu yn ystod cwrs Addysg Uwchradd TAR yn PCDDS. Mae ganddo ddiddordebau ymchwil sy’n cynnwys defnyddio damcaniaethau addysgeg gymhwysol, technegau a thechnolegau dysgu drwy brofiad, dulliau adborth effeithiol a datblygu ymgysylltiad myfyrwyr mewn AU. 

Ymchwil Prif Wobrau