Mrs Nicky Court

Mrs Nicky Court

Uwch-ddarlithydd, Midwifery

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Graddiais o Brifysgol Abertawe yn 2007 a dechreuais weithio fel bydwraig yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Symudais oddi yno i Ysbyty Singleton yr un flwyddyn lle arhosais nes i mi symud i Brifysgol Abertawe yn 2016. Fel bydwraig glinigol, bûm yn gweithio ym mhob maes ymarfer clinigol. Rwy'n parhau i wneud gwaith clinigol ym Mae Abertawe. Addysgu'r genhedlaeth nesaf o fydwragedd a gofalwyr i wneud gwahaniaeth i fenywod a theuluoedd yw fy angerdd. Rwy'n ymwneud yn helaeth â phob agwedd ar y rhaglen gradd bydwreigiaeth a Thystysgrif mewn gofal mamolaeth, ac rwy'n Gyfarwyddwr Rhaglen y rhaglen Dystysgrif. Rwyf hefyd yn dysgu ar sawl rhaglen meistr ôl-raddedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Pob agwedd ar addysg Bydwreigiaeth
  • Cymorth bywyd newyddenedigol
  • Ehangu mynediad

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Pob agwedd ar Fydwreigiaeth a gofal Mamolaeth

Ymchwil