Dr Zak Abdallah

Dr Zak Abdallah

Cymrawd Trosglwyddo Technoleg, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604395

Trosolwg

Mae Dr Zak Abdallah yn Gymrawd Trosglwyddo Technoleg yng Nghanolfan Dechnoleg Tata Steel/Prifysgol Abertawe (UTC) mewn Deunyddiau. Gelwir y ganolfan ymchwil hon yn Sefydliad Dur a Metelau (SaMI) ac fe’i sefydlwyd ym mis Chwefror 2018 ym Mhrifysgol Abertawe. Fel Sefydliad a arweinir gan y Brifysgol, gallwn gael gafael ar gyllid ar gyfer ymchwil gwyddoniaeth ac arloesi, yn ogystal â darparu mynediad at ystod eang o arbenigedd drwy ein cydweithwyr academaidd. Yn ogystal, gallwn gefnogi ceisiadau a arweinir gan ddiwydiant i wahanol gyrff ariannu yn ogystal â chyflogi myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig drwy'r gwahanol gynlluniau Doethuriaeth mewn Peirianneg (EngD) a graddau Meistr.

Mae prif faes arbenigol Dr Abdallah yn y ganolfan yn cynnwys aloi a datblygu dur, optimeiddio triniaethau gwres, nodweddiadu deunyddiau ochr yn ochr â lludded a hollt. Mae'r ganolfan yn datblygu systemau dur newydd ar gyfer y cymwysiadau modurol, adeiladu a phecynnu. Mae proses ddatblygu systemau dur newydd o'r fath yn cynnwys gwyddonwyr medrus iawn ochr yn ochr â myfyrwyr o Brifysgol Abertawe (israddedigion ac ôl-raddedigion). Dr Abdallah yw'r prif swyddog ymchwil a'r swyddog ymchwil arweiniol ar ludded a hollt o fewn SaMI ac mae hefyd yn oruchwylydd prosiectau israddedig ac ôl-raddedig dewisol. Mae Dr Abdallah hefyd yn arwain ac yn cyflwyno modiwlau amrywiol o fewn y coleg peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Dr Abdallah wedi bod yn gweithio i Rolls-Royce UTC yn ogystal â darparu gwaith ymgynghori ar gyfer Swansea Materials Research and Testing Ltd (SMaRT).

Meysydd Arbenigedd

  • Tyrbinau nwy ac aerobeirianneg
  • Tynnol
  • Ymgripiad
  • Lludded
  • Gwydnwch hollt a phrofion thermo-fecanyddol ar ddeunyddiau (gofannu)
  • Ymgripiad a lludded bywyd deunyddiau
  • Optimeiddio triniaeth gwres
  • Carbwreiddio a nitrido
  • Technolegau Haenu ac Asio mater