Dr Peter Dorrington

Dr Peter Dorrington

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604641

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg SylfaenolAr gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Peter Dorrington yn Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe.