Dr Rebecca Pratchett

Dr Rebecca Pratchett

Uwch-ddarlithydd mewn Dysgu Ar-lein, Nursing

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

301
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Rwy'n uwch ddarlithydd mewn dysgu ar-lein, yn gweithio gyda staff i ddatblygu rhaglenni ac adnoddau. Mae gen i PGCert mewn addysgu mewn Addysg Uwch ac rydw i'n Gymrawd o'r AAU.

Wedi fy hyfforddi'n wreiddiol mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Glasgow, cwblheais PhD mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe. Archwiliodd fy nhraethawd ymchwil y canlyniadau i bobl ifanc mewn gofal carennydd. Rwy'n cymryd rhan weithredol mewn prosiectau ymchwil, gan weithio ar y cyd â staff ledled y Brifysgol a goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu ac addysgu ar-lein
  • Gofal perthnasau
  • Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig