Bay Campus image
Dr Robert Bowen

Dr Robert Bowen

Aelod Cyswllt, Other

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Robert Bowen yn Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth Ryngwladol yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Robert wedi gweithio ym maes addysg uwch ers 2005, gan ddechrau fel Cymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Nantes yn Ffrainc am chwe blynedd. Ymunodd â'r Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2017, ar ôl bod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn hynny, lle datblygodd a rheoli'r rhaglen Gymraeg yn yr Ysgol Reolaeth a Busnes. Hefyd, mae Robert wedi gweithio ym maes Marchnata ar gyfer rhanbarth rygbi'r Scarlets, lle datblygodd y cynnwys ar gyfer yr amgueddfa dreftadaeth ym Mharc y Scarlets. Ar hyn o bryd, mae'n Ddarlithydd Gwadd yn Ysgol Fusnes Audencia yn Nantes, Ffrainc.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngwladoli busnesau bach a chanolig
  • Menter wledig
  • Entrepreneuriaeth Ryngwladol
  • Marchnata sy'n seiliedig ar leoedd
  • busnesau bwyd a diodydd bach a chanolig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Bowen yn aelod o'r Tîm Menter ac Arloesi ac yn cyfrannu at addysgu ar ystod o fodiwlau Entrepreneuriaeth.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau