Professor Stuart Irvine

Yr Athro Stuart Irvine

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295514

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Stuart Irvine yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar (CSER) yn y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe ac mae’n gweithio yn y Ganolfan Dechnoleg OpTIC yn Llanelwy: ynghyd â’r tîm CSER.  Mae'n un o'r arloeswyr ar gyfer dyddodiad lled-ddargludyddion cyfansawdd II-VI gan Ddyddodiad Anwedd Cemegol Metal-organig (MOCVD) i'w gymhwyso i gelloedd solar ffilm denau a deunyddiau ffilm denau uwch ar gyfer y diwydiant opto-electroneg.  Mae'r ymchwil hon wedi arwain at gyhoeddi dros 200 o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion a chynadleddau a 10 patent.